parallax background

Què és El Trencaclosques?


Som una empresa dedicada a la creació de productes i programes educatius inspiradors que utilitzen la gamificació, com a tècnica d'aprenentatge basat en el joc. Les nostres sessions fan arribar els jocs a l'àmbit educatiu per tal de reforçar continguts escolars, complementar coneixements, millorar habilitats i donar estratègies pel dia a dia de l’infant.

El Trencaclosques genera espais d’aprenentatge on identificar i potenciar les fortaleses, a la vegada que trobaran camins per l’autosuperació de les dificultats. En aquestes extraescolars es treballen diferents combinacions d'influències educatives com són les vuit intel·ligències múltiples, l’autoregulació emocional , el treball cooperatiu, les tècniques Montessori, el pensament crític i moltes altres més.

A més a més, en EL TRENCACLOSQUES també tenim un compromís amb la inclusió. Per aquest motiu oferim una extraescolar amb material adaptat a grups d’infants amb necessitats educatives especials (NEE).

El cor d’aquesta empresa té per missió reduir les barreres que pot trobar qualsevol nen o nena a l’escola i/o a la vida. De fet el nostre logotip, sorgeix del famós conte educatiu, ”quatre petites cantonades de no res” de Jérôme Ruillier.

parallax background

Mètode –L’ARBRE DEL CONEIXEMENT-

Tots els nostres programes han sigut creats pel nostre equip d’investigació i desenvolupat amb l’alumne com a focus central. Cada programa ha sigut elaborat minuciosament mesclant els diferents fruits del nostre arbre del coneixement, com si d’una poció màgica es tractés.

TREBALL COOPERATIU: L’aprenentatge cooperatiu és una metodologia que promou l'autonomia, a més de potenciar l’aprenentatge entre iguals, adquirir tècniques de treball en equip, la responsabilitat individual, el desenvolupament de les habilitats socials i la inclusió de tots.
CURRÍCULUM ESCOLAR: És el projecte o pla d’estudis que marca el departament d’educació del govern. Aprenentatges que tots els col·legis han de desenvolupar durant els cursos d’educació primària.
MINDFULNESS: El Mindfulness per infants ens dona tota una sèrie de possibilitats per millorar des de ben jovenets la seva atenció, per desenvolupar l'empatia, i adquirir tècniques per gestionar les emocions i disminuir la seva ansietat. A més de ser un vehicle per augmentar la seva consciència corporal.
GAMIFICACIÓ: És una tècnica d’aprenentatge que trasllada la mecànica dels jocs a l’àmbit educatiu. La finalitat és facilitar l'interiorització dels continguts d’una forma més divertida i motivadora. També així s’incentiva l’esperit de superació, generant una experiència positiva a l’alumne.
8 INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES: La teoria de Howard Gardner proposa que per aconseguir l’èxit a la vida, les persones han de desenvolupar més d’una intel·ligència, no només una, l'intel·ligència acadèmica. Les intel·ligències que planteja són: la naturalista, la lingüística, la visual-espacial, la lògic-matemàtica, la interpersonal, la intrapersonal, la musical i la corporal.
CONEIXEMENTS COMPLEMENTARIS: Aquest apartat format per tècniques d’estudi, mètode Montessori, estructures de negoci i experiències dels grans personatges d’èxit a nivell mundial. Generem aprenentatges a través de les vivències de les grans figures del món. Aquestes biografies poden aportar motivació, perspectiva i coneixement als alumnes.
parallax background
pieza puzzle 2-01

Beneficis

-Millora l’assertivitat i l’empatia
- Augmenta la capacitat adaptativa
- Desenvolupa consciència plena
- Potencia la confiança en un mateix
- Incrementa la capacitat de memòria
- Resolució de problemes
- Millora la creatividad i l'autoestima
- Desenvolupa el pensament crític
- Potencia la capacitat de concentració
pieza lego1-01

Aprenent jugant

- Construcció amb Lego
- Teatre Emocional
- Debats i Role Playing
- Rory’s Story Cubes
- El blog el Trencaclosques
- Exercicis Montessori
- Tangram
- Jenga
- Jocs Mindfulness
parallax background

Vols més informació sobre els nostres serveis?


Contacta’ns