MAGIC-closques

Introducció de la extraescolar
Els programes que agrupa aquesta extraescolar utilitzen la mateixa poció màgica de coneixements i estructura de funcionament. Cada sessió es desenvolupa en un dels quatre formats de la sessió. Cada mes els alumnes passen pels quatre formats de sessió, completant així una missió que varia la temàtica segons el programa: exploradors, astronautes o detectius. Aquestes sessions ajuden a generar un entorn d’aprenentatge on els continguts escolars, les TIC, les Intel·ligències múltiples i les tècniques del Mindfulness són adquirides de manera divertida.

Format 1 -Mistery Box- :
Un “escape room” concentrat en una caixa on els nens/es descobriran un misteri sense resoldre. En aquest tipus de sessió els principals coneixements que s’estimulen són la deductiva, la lògic-matemàtica, la resolució de problemes i les intel·ligències visual- espacial i naturalista.

Format 2 -Ment & Cos- :
Aquesta sessió es basa en activitats de moviment. On els infants aprendran tècniques d’ autoregulació emocional i mental. A més de millorar la seva consciència corporal desenvolupant l’ intel·ligència cinestèsia & corporal

Format 3 -Laboratori de les lletres- :
Llegir, escoltar i saber explicar-se. L’èxit de cada missió, investigació o expedició passen pel desenvolupament de l’ intel·ligència lingüística. En aquesta sessió desenvoluparem la capacitat d’escoltar de forma activa, l’augment de la comprensió oral i la lectora. Adquiriran una expressió oral més rica.

Formato 4 -Emocio-Art- :
Aprendre a comprendre, a gestionar i interpretar les emocions en ells mateixos i en els altres. Comunicar-se de manera assertiva mitjançant l’adquisició d’habilitats intrapersonals i interpersonals. On motivar l’ Intel·ligència musical mitjançant les arts plàstiques i escèniques. Potenciarem la imaginació a través de diversos canals.

Poció màgica
Tots els programes d’aquesta col·lecció utilitzen aquesta poció màgica. La combinació ideal dels fruits de l’ arbre del coneixement.

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA

TESTIMONIS DEL PROGRAMA

Programes MAGIC-closques

PER A INFANTS DE 6 A 8 ANYS

Aquest programa està organitzat en missions espacials, on els astronautes hauran de superar les 4 sessions per completar la missió. Estàs preparat per a la teva missió a l’espai?

PER A INFANTS DE 9 A 10 ANYS

Aquest programa està escenificat en base una investigació, on els detectius hauran de resoldre-la mitjançant la recopilació de pistes durant les 4 sessions. Estàs preparat per a l’acció?

PER A INFANTS DE 11 A 12 ANYS

Aquest programa està organitzat en expedicions, on els exploradors hauran de resoldre la investigació durant els transcurs de les 4 sessions. Estàs preparat per a l’aventura?

BABY-closques

Introducció de la extraescolar
Una extraescolar basada en activitats perpotenciar l’autonomia dels més petits (mètode Montessori), desenvolupar el descobriment i l’expressió d’emocions i generar entorns on iniciar als més petits en la llengua anglesa. Aquest programa integra la següent combinació de sessions temàtiques:

Format 1- PETITS ARTISTES- :
Aprendran, amb una gran varietat de tècniques, a expressar-se amb l’art de manera lògica i creativa. Intel·ligències destacades: Musical, espacial & visual.

Format 2 – CAIXA DE LES EMOCIONS-:
Els infants descobriran què sentim i com podem gestionar la nostra reacció a les nostres emocions. Intel·ligències destacades: Intrapersonal, interpersonal i naturalista.

Format 3 – PRIMERS HÀBITS- :
Els infants aprendran tècniques per augmentar l’autonomia i motivar als petits a descubrir noves habilitats motrius. Intel·ligències destacades: Corporal & cinestèsica, lògica & matemàtica.

Formato 4 – INICI BILINGÜE- :
Els infants s’inicien a l’anglès amb “el Tiger”, l’ós peluix d’Universitat d’Estats Units. Amb ell descobriran les seves primeres paraules de manera divertida. Intel·ligències destacades: Lingüística.

Poció màgica
Aquest programa utilitza la combinació ideal dels fruits de l’ arbre del coneixement per promoure els primers passos dels infants.

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA

TESTIMONIS DEL PROGRAMA

EMPREN-caclosques

Introducció de la extraescolar
Una extraescolar on els adolescents troven espiar on descobrir i desenvolupar els seus interesses. Aquest programa fomenta l’ esperit emprenedor, la creativitat i la perseverança sempre motivats per la seva passió. A través del joc es presenta un simulacre de la vida professional on aprendran a tractar amb aspectes d’ economia, finances, les TIC i màrqueting…

Poció màgica
Aquest programa utilitza la combinació ideal dels fruits de l’ arbre del coneixement per promoure els primers passos dels infants.

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA

TESTIMONIS DEL PROGRAMA

muñeco2

Vols que el teu infant participi en aquesta extraescolar?